HISTORISCHE VERENIGING ARKEL EN RIETVELD
Disclaimer. Intellectueel eigendom. Alle rechten voorbehouden. De teksten, lay-out, afbeeldingen en andere items op deze website zijn in principe vrij voor publicatie. Het ontwerp van deze website valt onder het begrip "Intellectueel eigendom". Deze website bevat mogelijk ook teksten, beelden en andere items die onderworpen zijn aan een copyright van derden. De samensteller van deze website verleent geenszins de toestemming om haar intellectueel eigendom, alsmede dat van derden, te gebruiken. Alleen die teksten, beelden en andere items waarbij geen copyright vermeld staat, zijn vrij te gebruiken. Kwaliteit. Hoewel de inhoud van deze website met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kan niet gegarandeerd worden dat de geboden informatie juist is. U kunt aan de inhoud van deze website dan ook geen rechten ontlenen en de samensteller erkent geen aansprakelijkheid voor enige schade die u zou kunnen lijden door af te gaan op de hier geboden informatie. Bovendien erkent de samensteller geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor welke website dan ook waarnaar op deze website gelinkt wordt, of waarvandaan naar deze website gelinkt wordt. Bescherming persoonsgegevens. Voor deze website geld de Wet bescherming persoonsgegevens Wet (6 juli 2000, Staatsblad 2000, 302, Gewijzigd bij wet van 5 april 2001, Stb. 2001, 180 ). Het is echter ondoenlijk ieder van deze personen individueel consent te vragen. Een ieder die zijn gegevens niet op deze website gepubliceerd wil zien kan dit aangeven middels een privacy form. Als levende personen echter toestemming hebben gegeven, kunnen zij vermeld staan. In dat geval is het absoluut niet wenselijk dat zij benaderd worden, anders dan via de samensteller van deze website.
ARKELS MUSEUM Adres: Folkertsstraat 2a in Arkel. U kunt het Arkels museum altijd bezoeken na telefonische afspraak: tel.06-22786634. AGENDA 14 september open monumentendag