Opslag
Het lidmaatschap kost € 17,50 per jaar, voor ieder volgend gezinslid € 11,00. Het jeugdlidmaatschap kost € 5,00 per jaar. Wilt u onze vereniging steunen meldt u dan aan als lid. U ontvangt dan 2x per jaar ons verenigingsblad en kunt gratis onze lezingen bijwonen. (6x per seizoen) Aanmelden via ons e-mailadres: hv.arkel-rietveld@outlook.com
LIDMAATSCHAP
HISTORISCHE VERENIGING ARKEL EN RIETVELD