Over
HISTORISCHE VERENIGING ARKEL EN RIETVELD
De nieuwe expositie heeft deze keer alles te maken met de Arkelse geschiedenis: “450 jaar kerken in Arkel” De aanleiding voor deze expositie is het feit dat 100 jaar geleden, op 29 oktober 1922, de huidige Koepelkerk in gebruik is genomen, opnieuw opgebouwd zijnde na de grote brand in het jaar ervoor. De kerkelijke gemeente van Arkel gaat hieraan aandacht besteden in de Koepelkerk. Ook wij vinden onze Koepelkerk zó bijzonder dat we er gedurende een langere tijd speciale aandacht aan willen schenken. Maar we willen méér laten zien: ons archief en ons depot bevatten namelijk heel veel interessante documenten, afbeeldingen en voorwerpen die te maken hebben met de kerken en het kerkelijk leven in Arkel. De titel van de nieuwe expositie vermeldt “450 jaar kerken in Arkel”. Dit duidt op het feit dat rond 1570 in Arkel de eerste Protestantse Gemeente gestart zal zijn, ná de periode van de Reformatie in onze streek. In de expositie is van alles en nog wat te zien. Wij hebben weer ons best gedaan om het voor iedereen aantrekkelijk en interessant te maken, zodat een bezoek aan het Arkels Museum en specifiek aan deze nieuwe expositie een fijn uitje is.
Onze nieuwe expositie