HISTORISCHE VERENIGING ARKEL EN RIETVELD
Boek Heerlijkheden in de Vijfheerenlanden In 2019 ging de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden, een fusie van de daar- voor bestaande gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik, van start. Daar- mee kreeg de naam Vijfheerenlanden een nieuwe betekenis. Want die naam is al eeuwen verbonden aan het gebied tussen de Lek, de Zouwe, de Linge en de Diefdijk. Bovendien is die naam ook verbonden aan de waterbeheersing in dit gebied, als hoogheemraadschap en waterschap. Is het bestuur van de gemeente Vijf- heerenlanden op democratische leest geschoeid, eeuwen geleden was dat heel anders geregeld. Voor 1795 was het gebied Vijfheerenlanden opge- deeld in heerlijkheden, waarin de heren het voor het zeggen hadden. Soms waren dat vijf heren (vandaar de naam Vijfheerenlanden) maar dat varieerde in de loop der tijden. In elk geval waren er meer heerlijkheden: anno 1795 werden er circa 20 geno- teerd. Begin 2020 verschijnt het boek De Heer- lijkheden in de Vijfheerenlanden (1284- 1795)1. Daarin wordt de geschiedenis van alle onderstaande heerlijkheden kort be- schreven. Daarnaast wordt ingegaan op de geschiedenis van de Vijfheeren- landen en de belangrijkste kenmer- ken. Een speciaal hoofdstuk is gewijd aan het bestuur van de heerlijkheden, waarin naast de heer (of graaf) ook schout, schepenen en heemraden een belangrijke rol speelden. Het bestuur vertoonde binnen de heerlijkheden in de Vijfheerenlanden wel overeenkom- sten maar er waren ook verschillen. Dit boek wordt uitgebracht in samen- werking met (leden van) de lokale historische verenigingen. De inhoud is grotendeels gebaseerd op bestaan- de publicaties binnen en buiten deze verenigingen. Een aantal lokale des- kundigen heeft een bijdrage geleverd bij het tot stand komen van de teksten over de heerlijkheden. Het boek zal circa 100 pagina’s be- slaan aan tekst en afbeeldingen. De prijs bedraagt € 20.—excl. verzendkosten. De eindredactie en de productie is in handen van Teun Bikker en hier kunt u het boek ook bestellen. contactgegevens Teun Bikker Appelboom 3 4101 ve Culemborg Tel. 0345-515445 Email teunbikker@hetnet.nl. Bankrek. nl74 rabo 0347 4836 66.