HISTORISCHE VERENIGING ARKEL EN RIETVELD
Nieuwe straatnaamborden Enkele jaren geleden verzocht ons bestuur een nadere aanwijzing op de straatnaamborden Folkertsstraat en Burgemeester Scheffer aan te brengen. Het verzoek belandde waarschijnlijk in een la op het gemeentehuis want we kregen hier nooit antwoord op. Tijdens de onthulling van de plaquette uit het oude gemeentehuis kaartte ik het onderwerp nog eens aan bij de wethouder. Die beloofde e.e.a. nog eens te bekijken. Reeds enkele dagen later kregen we bericht dat ons verzoek gehonoreerd zou worden. 6 oktober j.l. werden de nieuwe straatnaamborden onthuld door wethouder van Houwelingen bijgestaan door Henk Gaikhorst, kleinzoon van H.C. Gaikhorst destijds architect van de woningen in de Folkertsstraat. Bij de onthulling waren ons bestuur, enkele leden van onze vereniging en de dorpsraad aanwezig. Op de straatnaamborden is de volgende tekst bijgevoegd: Bij de Folkertsstraat, Burgemeester van Arkel en Kedichem van 1909 - 1943. Bij de Burgemeester Schefferstraat, Burgemeester van Arkel en Kedichem van 1946 – 1975. Beide burgemeesters hebben grote invloed gehad op de ontwikkeling van ons dorp, hun namen zijn op deze manier, voor een ieder duidelijk, voor het nageslacht bewaard.
20 december 2016 is bij de Rijksstraatwegbrug een toeristen informatiebord geplaatst. Dit werd mogelijk gemaakt door een financiele ondersteuning van de Provincie. Foto’s en tekst zijn door onze vereniging aangeleverd. De gemeente Giessenlanden heeft het ontwerpen en plaatsen van het bord verzorgd. Onze vereniging gaat volgend jaar bij diverse historische gebouwen en plaatsen in ons dorp nog 15 informatiebordjes plaatsen.