HISTORISCHE VERENIGING ARKEL EN RIETVELD
Jaarverslag 2022 van de HV Arkel en Rietveld Opgesteld door Arie de Bruin, 14 maart 2023
De grote “verarkeling” in de tentoonstellingsruimte, waarbij de namen “Arkels Museum” en “Van Bataven tot Betondakkers” zijn ontstaan, heeft ons in 2022 veel complimenten opgeleverd. Dit geeft energie om op de ingeslagen weg voort te gaan. We ontvingen 470 bezoekers, alsmede ca. 80 basisschoolleerlingen en begeleiders. Het bestuur vergaderde 9 keer. Peter Zijderveld trad af als secretaris. Bestuurslid Arie de Bruin nam zijn taken waar. Het zo lang niet beschikken over een secretaris is kenmerkend voor de enigszins beangstigende situatie waarin de vereniging zich bevindt wat betreft de beschikbaarheid van (opvolgers van) vrijwilligers. De vereniging heeft 292 leden en 27 vrienden/sponsors (stand per 14 maart 2023). Hierna volgen de belangrijkste activiteiten in 2022. Deelname in overlegorganen en andere besturen: In een zevental regionale overlegorganen werd deelgenomen of een bestuurslidmaatschap vervuld. Steeds terugkerende activiteiten Bestuursleden en overige vrijwilligers hebben ook in 2022 weer talrijke, steeds terugkerende activiteiten ontplooid, zoals: verzorgen fotoarchief, papieren archief en de collectie objecten, schoonmaken, genealogisch onderzoek, verbouwingen, aanpassingen, exposities en het besturen van de vereniging. Activiteiten op verzoek van de gemeente Deelnemen aan de gemeentelijke Adviescommissie Omgevingskwaliteit. Bijdrage leveren aan het nieuwe gemeentelijke beleid voor zonnepanelen op/bij monumenten. Benoemen van locaties die toegevoegd kunnen worden aan de (provinciale) wandel- en fietsroutes. Deelnemen aan het project “Actualisatie monumentenbeleid”, waarbij een lijst werd opgesteld en ingediend van eventueel nieuw aan te wijzen gemeentelijke monumenten. Meewerken aan het bedenken van nieuwe straatnamen voor het Betondak-terrein. Opstellen van een meerjaren-beleidsplan (2022-2026) voor het Arkels Museum, gebaseerd op het speerpunt voor het Arkels Museum: De Arkelse verkeersinfrastructuur en de gebruikers ervan. Aanmelden bijzonder grafmonument op de Arkelse begraafplaats, voor een betere bescherming ervan. Activiteiten specifiek voor leden Verenigingsblad (twee edities), ALV op 1 maart, drie presentaties: “De wegen van Arkel naar Gorinchem” (1 maart door Arie de Bruin), “Opgravingen aan de Onderweg” (15 maart door amateur-archeologe Joan van Pelt) en “Arkelaren in dienst van de V.O.C.” (11 oktober door André van Veen) en op 25 augustus met 28 deelnemers een middagje uit naar Giessenburg, met diverse locatiebezoeken en een boottocht. Tijdelijke exposities Begin 2022 liep nog de expositie over de Tweede Wereldoorlog. In april is door Cees van Andel, m.m.v. van hoedenkunstenares mevr. W. (Mientje) Bikker-van de Wal, een bijzondere expositie ingericht: “Hoeden uit de oude doos”. Aantal bezoekers: ca. 350. Vervolgens heeft Cees veel werk verzet voor de prachtige expositie “450 jaar kerken in Arkel”. De opening hiervan was 28 oktober. Activiteiten voor bezoekers en belangstellenden Op 1 maart kon, na het corona-tijdperk, het “Arkels Museum” weer open. Op 10 september was de jaarlijkse, landelijke Open Monumentendag, dit jaar tegelijk met de “Open Dag Melkfabriek”, hetgeen een groot aantal bezoekers opleverde. In 2022 werd drie keer een (forse) groep leerlingen ontvangen. Overige en bijzondere activiteiten: Het Arkels Wandelboekje verscheen. Op 4 mei heeft een bestuursdelegatie een bloemstuk gelegd tijdens de Dodenherdenking op Plein 983.