HISTORISCHE VERENIGING ARKEL EN RIETVELD
Verslag activiteiten 2020
Ledenaantal per 31 dec. 2019     	288 Nieuw ingeschreven		  	  12 Overleden				  	  6 Opzeggingen			  		  2 Ledenaantal per 31 dec 2019	      292
Bestuur Het bestuur is 5 keer bijeengekomen voor een reguliere bestuursvergadering. Ondanks de corona-perikelen is er door het bestuur wel regelmatig overleg geweest over lopende zaken. Het bestuur verzorgt de financiën, de ledenadministratie, het verenigingsblad, het gebouwbeheer, de organisatie van excursies, beheer van de website, archiefvraag door derden etc. Er is, regelmatig ( deels op afstand), deelgenomen aan de vergaderingen van: HOAV (Historisch Overleg Alblasserwaard en Vijfherenlanden) HANCA (Historisch Argrarisch Natuur Cultureel Alblasserwaard) OMD (Open Monumentendag) HCM (Historisch Overleg Molenlanden) Monumentencommissie Molenlanden - Voor de Hanca zijn de gemeentelijke- en Rijksmonumenten geïnventariseerd en de bijzondere plekken in Arkel en Rietveld. - Dit jaar zijn er 2 verenigingsboekjes uitgegeven en naar alle leden en zusterverenigingen toegestuurd. - Er is regelmatig overleg met de wethouder en diverse ambtenaren over wat de -gemeente kan betekenen voor de historische verenigingen in Molenlanden en wat de historische verenigingen kunnen betekenen voor de gemeente. - Het DB is bezig geweest met de afwikkeling van de erven Bep van Raaij. Onze Historische Vereniging is eigenaar geworden van het graf van Bep van Raaij en heeft gezorgd voor aanpassing en in orde brengen van het grafmonument - Er is nog veel werk gedaan aan het verdelen van de albumplaatjes van de COOP Meer bestuursactiviteiten: - Bezoek nieuwjaarsreceptie gem. Molenlanden. - Bloemlegging bij het monument op Plein 983(In Arkel is op 4 mei op gepaste wijze aandacht gegeven aan de dodenherdenking. Er is in de loop van de dag ruim gebruik gemaakt van bloemlegging bij het monument en een groepje koperblazers van Kunst Na Arbeid heeft rond 20.00 uur vanaf een balkon aan het Dr. H. De Vriesplein enkele herdenkingsliederen, The Last Post en het Wilhelmus gespeeld.) - Wekelijkse openstelling van ons gebouw voor muzieklessen ‘KNA Bestuur en vrijwilligers. Door het bestuur en de groep vrijwilligers is, rekening houdend met de corona-regels, weer veel werk verzet. Een greep uit de activiteiten: - Bestaande en aangeboden gebruiksartikelen worden in onze werkplaats schoongemaakt, gerepareerd en zo nodig gangbaar gemaakt. Tevens worden ze op foto gezet en gearchiveerd. Al meer dan 3500 artikelen zijn geregistreerd. - In het algemene fotoarchief zijn tot nu toe zo’n 30.000 foto’s opgenomen. Deze zijn gerubriceerd en voorzien van namen, verhalen enz. Beschikbaar gestelde foto’s worden regelmatig toegevoegd. - Genealogisch onderzoek voor diverse families is ook een doorlopend proces. - Onze gebouwen worden regelmatig binnen en buiten schoongemaakt en zonodig wordt er schilderwerk verricht. - Doorlopend wordt er hard gewerkt aan het papieren archief. Nog steeds wordt er -materiaal voor aangedragen. - De bestrating rondom onze gebouwen wordt regelmatig schoongemaakt en de bloembakken onderhouden. - Er is altijd wel wat te doen aan de electr. installatie, het aanpassen van vitrines en opstelplaatsen, timmer- en schilderwerk. - Op 4 april is de officiële presentatie geweest van het door J. van Daalen samengestelde boek ‘Hoe een Arkelse schoolklas de oorlog beleefde’ , in het bijzijn van J. van Daalen, HV, directeur en enkele kinderen van De Lingewaard. (kinderen uit groep acht krijgen de komende jaren dit boek) . - Er is gestadig doorgewerkt aan de aanpassing en inrichting van het Kaaspakhuis.In de nieuwe ruimte is vloerbedekking gelegd, wanden bekleed, verlichting aangepast en een begin gemaakt mat het inrichten van de tentoonstelling 75 jaar bevrijding. E.e.a. is mogelijk gemaakt door een gift van het Rivierenlandfonds, sponsoring door Linge B.V., Viveen Electro en enkele leden. - In de grote tentoonstellingsruimte is gewerkt aan het maken van een permanente tentoonstelling over het ontstaan en de ontwikkeling van Arkel. Lezingen : - op 14 januari heeft Jan Bark een lezing gehouden met de titel “In de winkel van Sinkel” - Na de ledenvergadering van 12 februari heeft Cees van Andel een boeiend verhaal verteld naar aanleiding van de plaatjes –actie van Co-op. Diversen: - Door de corona-perikelen zijn na 1 maart geen gezamenlijke activiteiten meer ontwikkeld en zijn plannnen voor lezingen, tentoonstellingen, excursies etc. uitgesteld. - Doordat de vrijwilligersavond dit jaar niet is doorgegaan hebben de vrijwilligers rond 5 december een banketletter gekregen. - Dankzij de stemmen van de leden heeft de actie Rabo ClubSupport het prachtige bedrag van € 436,09 opgebracht. Opgemaakt P. Zijderveld, 16 januari 2021