HISTORISCHE VERENIGING ARKEL EN RIETVELD
Home Onze vereniging Wandelroute Boeken Genealogie Historie Lezingen Vliegeniersmonument Links Fotomap/veren.blad Uitleg kliks Expositie Recent Lezingen zusterveren. Sponsors Rabo clubkas campagne Privacy
Verslag activiteiten 2018 Onze eerste activiteit dit jaar was medewerking verlenen aan de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie, die dit jaar in de Lingehof werd gehouden. Aan de voorbereiding voor deze receptie heeft onze vereniging actief deelgenomen. In de humoristische nieuwjaarsrede van de burgemeester waren veel historische elementen, door ons aangeleverd, verwerkt. Er werden dit jaar zes lezingen gegeven. 9 Januari hield Sander Wassing een lezing over “Beeldenstorm en de Raad van Beroerten”.                         12 februari hielden we onze Algemene Ledenvergadering. Na de pauze verzorgde Marcel Vaandrager een “Conference over onze taal”. 13 Maart hadden we Ben Veldstra te gast die ons in een PowerPointpresentatie “Geheimzinnige tekens aan de gevels van huizen en gebouwen” liet zien.      10 April kregen we kijkje in de historie van voormalig Nederlands-Indië. Hans v.d. Akker, conservator van museum Bronbeek, gaf een lezing over “Nagalm van een trots Imperium”. 23 Oktober kregen we aan de hand van een PowerPointpresentatie de geschiedenis van de luchtoorlog tijdens WO2 boven ons land te zien. Peter den Tek vertelde hier een zeer boeiend verhaal bij. Het werd een lange avond die pas tegen 23.00 uur eindigde, maar het was de moeite waard. De laatste lezing was op 27 november. Deze lezing, verzorgd door Jan Boele, ging over de watersnoodramp van 1953 en dan m.n. over de gevolgen hiervan in de Alblasserwaard. Tentoonstellingen: In januari was de tentoonstelling “Kerststallen” nog enkele weken te zien. Van 5 mei t/m 14 juli was er de tentoonstelling “Wat glas vertelt”. Veel van onze leden hadden hier objecten voor aangeleverd, een mooie tentoonstelling die zeer de moeite waard was. Van 8 september t/m 17 november was onze tentoonstellingsruimte gevuld met ca. 500 miniatuur brandweerauto’s. De collectie was afkomstig van onze huisarts, Peter de Vries, een gedreven verzamelaar van miniatuur brandweerauto’s. Ons museum werd dit jaar, naast gewone bezoekers, ook bezocht in groepsverband.  Zo kwamen de Vereniging tot behoud van zalmschouwen en het bestuur van de Historische Vereniging uit Brakel onze collecties bekijken. Groep 8 van Brede school Lingewaard kwam langs en enkele families kwamen in het kader van een familiereünie ons museum met een bezoek vereren. Feestweek. Tijdens de feestweek in september t.g.v. “Arkel 1035” namen we deel aan de allegorische optocht. Het thema van onze wagen was “Kaasbereiding”. Tijdens de optocht werd door twee kaasmeisjes aan het publiek blokjes kaas aangeboden. De kaas was belangeloos aan onze vereniging verstrekt door Leerdammer kaas uit Schoonrewoerd. Ons museum het “Kaaspakhuis” was gedurende de feestweek iedere middag geopend. Er werden oude films van eerdere Arkelse feesten vertoond. Ook tijdens “Open Monumentendag” waren we geopend. Excursie. Naar aanleiding van de lezing, “Nagalm van een trots Imperium” brachten we op 22 september een bezoek aan museum Bronbeek. 43 Leden namen deel aan de excursie die zeer in de smaak viel. Het bezoek aan het museum werd afgesloten met een heerlijke Indische maaltijd in restaurant Kumpulan. Verenigingsblad. Ons verenigingsblad verscheen dit jaar in mei en december. Verdere activiteiten. Tijdens de Dodenherdenking op 4 mei werd bij het monument op plein 983 ook door onze verenigingen bloemen gelegd en ook bij het vliegeniersmonument in Giessenburg. Bij de plaatsing en onthulling van het nieuwe monument op Plein 983 heeft onze vereniging een actieve rol gespeeld. Het bestuur vergaderde acht keer en heeft actief deelgenomen aan vergaderingen met zusterverenigingen en met diverse werkgroepen. Diverse werkgroepen van onze vereniging zijn wekelijks bezig met archiveren van foto’s en documenten, het inventariseren van de vele gebruiksvoorwerpen die de vereniging in de loop der jaren in bezit kreeg en het restaureren van voorwerpen geschonken aan de vereniging. Verder is een begin gemaakt met de geschonken kleding en andere textiel te merken en waar nodig te herstellen.