Financieel Verslag 2018                   Historische Vereniging Arkel en Rietveld
      HISTORISCHE VERENIGING ARKEL EN RIETVELD
Home Onze vereniging Wandelroute Boeken Genealogie Historie Lezingen Vliegeniersmonument Links Fotomap/veren.blad Uitleg kliks Administratiekosten Excursie Woudrichem 2.624,00 € Bezoek Visserijmuseum 107,00 € Inkoop kleurboeken Expositie Recent Lezingen zusterveren. Sponsors Rabo clubkas campagne Privacy Inkomsten Uitgaven Contributie 4.960,00 €    Huur gebouwen 5.097,28 €    Sponsors 1.050,00 €    Huur Pekellokaal 2.178,00 €    Sponsor Pekellokaal 2.178,00 €    Energie 2017 513,50 €     Subsidie Gemeente 2.601,00 €    Inrichting gebouw 521,90 €     Huur KNA 375,00 €     Lezingen 507,81 €     Gift Kermiscomitee 150,00 €     Zaalhuur 402,30 €     Gift Kringloopwinkel 500,00 €     Exposities 162,45 €     Gift lid HV 250,00 €     Advertentiekosten 39,00 €       Rabo clubkas 271,29 €     Bankkosten 120,50 €     Gasten 272,50 €     Optocht 264,76 €     Verkoop boeken 193,80 €     Nieuwjaarsreceptie 78,40 €       Giftenbus 234,20 €     HOAV 10,00 €       Verkoop kleingoed 17,10 €       Administratiekosten 191,64 €     Bijdrage excursie 1.900,00 €    Seniorenbeurs 16,00 €       Rente 2,88 €        Bloemen 4 mei 50,00 €       Herinrichting archief 108,89 €     Verzendkosten 226,09 €     Verenigingsblad 907,50 €     Gift Giessenburg 40,00 €       Verteer 40,45 €       Keuken 21,44 €       Excursie 2.211,40 €    Webkosten 50,00 €       Batig saldo 1.196,46 €    14.955,77 €  14.955,77 € Winst en Verliesrekening 2018 € 1000,00 toegevoegd aan reserve Aktiva Passiva Gereedschappen 200,00 €     Vermogen 3.781,00 €    Kantoorinventaris 200,00 €     Reserveringsfonds 2017 15.000,00 €  Renterekening 14.528,00 €  Toev. res. fonds 2018 1.000,00 €    Betalingsmiddelen 4.103,00 €    Boeken 750,00 €     19.781,00 €  19.781,00 €  Balans per 31-12-2018 Contributie 4.700,00 €    Huur gebouwen 5.200,00 €    Subsidie 2.601,00 €    Energie 700,00 €     Sponsors 1.100,00 €    Adm./bankkosten 300,00 €     Gift kermiscomitι 150,00 €     Veren. Blad 1.000,00 €    Verhuur 375,00 €     Attenties 100,00 €     Lezingen 600,00 €     Inrichting 500,00 €     Exposities 250,00 €     Zaalhuur 410,00 €     Website 90,00 €       Diversen 200,00 €     Nadelig saldo 424,00 €     9.350,00 €    - €                     9.350,00 € Begroting 2019 Lasten Baten