Financieel Verslag 2017                   Historische Vereniging Arkel en Rietveld
      HISTORISCHE VERENIGING ARKEL EN RIETVELD
Winst- en Verliesrekening 2017 Home Onze vereniging Wandelroute Boeken Genealogie Historie Lezingen Vliegeniersmonument Links Fotomap/veren.blad Uitleg kliks Administratiekosten Excursie Woudrichem 2.624,00 € Bezoek Visserijmuseum 107,00 € Inkoop kleurboeken Huur gebouwen 7.445,86 €    Contributie 4.106,50 €    Zaalhuur 352,60 €     Sponsors 1.200,00 €    Energie 2016 679,83 €     Sponsor gebouwen 3.000,00 €    Energie 2017 569,40 €     Sponsoring leden 325,45 €     Lezingen 520,52 €     Subsidie 2.601,00 €    Verenigingsblad 907,50 €     Huur KNA 375,00 €     Bankkosten 131,93 €     Kermis comitι 150,00 €     Administratiekosten 352,86 €     Giftenbus 222,30 €     Advertentiekosten 57,00 €       Gasten 73,50 €       Inrichtingskosten 455,00 €     Verkoop boeken 794,90 €     Attenties 103,99 €     Rabo clubkas 249,66 €     HOAV 10,00 €       Sponsorclicks 50,61 €       Website 29,99 €       Verkoop kleingoed 37,00 €       Website Arkel 2018 60,50 €       Bijdrage leden excursies 2.555,00 €    Lingefestival 50,00 €       Verkoop oud ijzer 96,20 €       Exposities 275,47 €     Retour boeken Ooms 212,50 €     Bloemstuk 4 mei 50,00 €       Rente 24,08 €       Hist. Bordjes 200,51 €     Excursie Woudrichem 2.624,00 €    Bezoek Visserijmuseum 107,00 €     Inkoop kleurboeken 140,00 €     Verteer 149,82 €     Voordelig saldo 799,92 €     16.073,70 €  -        -                        16.073,70 € Gereedschappen 200,00 €     Vermogen 4.034,00 €    Kantoorinventaris 400,00 €     Reserveringsfonds 15.000,00 €  Renterekening 13.524,00 €  Betalingsmiddelen 3.910,00 €    Boeken 1.000,00 €    19.034,00 €  19.034,00 €  Balans per 31-12-2017 Contributie 4.100,00 €    Huur gebouwen 7.250,00 €    Subsidie 2.601,00 €    Energie 600,00 €     Rente 30,00 €       Adm./bankkosten 300,00 €     Vrienden A. en R. 1.200,00 €    Veren. Blad 1.000,00 €    Gift kermiscomitι 150,00 €     Attenties 100,00 €     Verhuur 375,00 €     Lezingen 500,00 €     Inrichting 250,00 €     Exposities 250,00 €     Zaalhuur 375,00 €     Website 90,00 €       Diversen 200,00 €     Nadelig saldo 2.459,00 €    10.915,00 €  - €                10.915,00 €  Begroting 2018 Expositie Recent Open monumentendag Sponsors Rabo clubkas campagne Privacy