Galerie
HISTORISCHE VERENIGING ARKEL EN RIETVELD
Onze ledenvergaderingen vinden plaats in
“De Lingehof” aan de Harpstraat 11 te Arkel Aanvang 20.00 uur
Dinsdag 28 mei 2024 Sander Wassing neemt ons deze avond in zijn presentatie mee naar “eendenkooien in de Alblasserwaard en nabij Arkel”. De Alblasserwaard heeft een zeer rijke geschiedenis waar het eendenkooien betreft. Achter in de polders hebben er in vroeger eeuwen tientallen gefunctioneerd. De weinige eendenkooien die nog bestaan zijn een onderdeel van ons nationale erfgoed. Ze vormen een mysterieus fenomeen en bij het grote publiek is er weinig over bekend. Wat weten we van de regionale eendenkooien en/of kooikers? Waar in de omgeving van Arkel waren eendenkooien te vinden? Hoe werkte een eendenkooi? Deze vragen vormen de rode draad tijdens de avond.