HISTORISCHE VERENIGING ARKEL EN RIETVELD
Met deze donatie van de A.A. de Haan Stichting zijn wij erg blij. We kunnen nu een nuttige, extra investering doen: een laptop en een externe harde schijf voor back-ups. Deze nieuwe computer gaan we gebruiken voor het beschrijven en digitaal vastleggen van onze collecties. Ons doel hierbij is meer belangstelling voor geschiedenis en cultureel erfgoed te wekken en te behouden. Dit is mogelijk omdat we de collecties via internet gaan laten zien. Hierdoor kunnen alle geïnteresseerden, ook kinderen en jongeren, via een website informatie zoeken en bekijken vanvoorwerpen van vroeger en van historische locaties. Ook kunnen straks oude foto’s van Arkel en omgeving worden opgezocht en bekeken. Na de zomer van 2024 hopen wij met dit grote nieuwe project te kunnen beginnen. Wie komt ons daarbij helpen?