Over
      HISTORISCHE VERENIGING ARKEL EN RIETVELD
Home Onze vereniging Wandelroute Rabo Campagne Genealogie Historie Lezingen Vliegeniersmonument Links Fotomap/veren.blad Uitleg kliks Expositie Recent Open monumentendag
Onze nieuwe tentoonstelling Nieuwe Tentoonstelling                 Leven en werk van schrijver schilder J.W. Ooms
Jo Ooms was een zeer veelzijdig mens. We kennen hem vooral als schrijver van streekromans. Deze romans hebben allemaal de Alblasserwaard als decor en specifieker Molenaarsgraaf, Brandwijk en Bleskensgraaf. Hij schreef ook enkele historische romans: De schilder van de bierkaai en Een man in de branding. Bovendien verschenen cultuur-historische uitgaven van zijn hand die ook veelal over de geschiedenis van de Alblasserwaard gaan. Dit zijn vooral boeken die voor volwassenen bestemd zijn. Bijzonder is dat hij daarnaast ook een dertiental kinder- en jeugdboeken schreef waarvoor hij gedeeltelijk de inspiratie haalde uit zijn verhalen die hij aan de kinderen gedurende zijn jarenlange werk als zondagsschoolleider vertelde. Hij schreef vanaf zijn veertiende jaar tot aan zijn overlijden in 1974 ruim 1.000 verhalen. Zijn eerste verhaal kreeg als titel Zijn zwarte wereld. Dit jeugdverhaal schreef hij ter gelegenheid van een wedstrijd en hij won daarmee 37 gulden en 50 cent. Het verhaal werd gepubliceerd in dagblad De Rotterdammer. Zijn vader Arie Ooms, die daggelder van beroep was, vond het schrijven van zijn zoon maar niets. Toen Jo de prijs in ontvangst nam was zijn reactie: “Voor dat geld kun je wel drie keuen kopen.” De carrière van een kunstenaar was begonnen. Na zijn militaire diensttijd van begin 1934 tot begin 1935 werd hij op 29 augustus 1939 opgeroepen voor de mobilisatie. Hij moest zich melden in Roosendaal. Zijn werk bestond vooral uit redactiewerk voor Tussen november 1939 en mei 1940 leverde hij wekelijks diverse bijdragen aan dit blad. Hij analyseerde zelfs damwedstrijden die werden gepubliceerd. Jo Ooms redigeerde bundels en bewerkte vertalingen, was gedurende zijn leven redactielid van talloze, vooral christelijke tijdschriften. Hij was schilder en maakte vooral veel aquarellen van zijn geliefde Alblasserwaard, hoewel hij ook tijdens zijn reizen als redacteur zijn schetsboek meenam waarin hij met enkele snelle lijnen stads- en dorpsgezichten buiten de Alblasserwaard op papier zette. Thuis aangekomen maakte hij er een aquarel van. Hij tekende en zorgde voor illustraties in vooral zijn eigen kinderboeken. Hij maakte stripverhalen voor het christelijke weekblad De Spiegel.
Ons museum “Het Kaaspakhuis, Folkertsstraat 2a, in Arkel is geopend iedere 2e en 3e zaterdag van de maand van 13.30 t/m 16.00 uur. Vanaf 29 augustus zijn we ook iedere dinsdag geopend van 9.00 t/m 12.00 uur en van 19.00 t/m 22.00 uur.                                                                                                   De toegang is gratis.
Expositie