Galerie
HISTORISCHE VERENIGING ARKEL EN RIETVELD
Onze ledenvergaderingen vinden plaats in
“De Lingehof” aan de Harpstraat
dinsdagavond 11 oktober a.s. in “De Lingehof”, zaal 2, Harpstraat 11 in Arkel. Aanvang 20.00 uur. Deze avond zal André van Veen een presentatie geven over: “Arkelaren in dienst van V.O.C”. Reeds in de 16e eeuw zocht de toenmalige Republiek der Nederlanden mogelijkheden voor handel met Azië. Tot dan toe was dat voornamelijk in handen van Portugal. Dat zoeken resulteerde in de oprichting van de V.O.C. in 1602. De V.O.C. verkreeg in dat jaar het monopolie voor de vaart op Azië. In de 17e en 18e eeuw werd de V.O.C. de grootste scheepvaart en handels onderneming van de wereld. Het bracht Nederland ongekende economische en culturele voorspoed. Met de handel in o.a. specerijen als peper en kaneel en later ook producten als zijde, porselein en thee werd veel geld verdiend. De Arkelse Wouter de Gelder heeft daar een niet gering aandeel in gehad. Zijn levensloop bij de V.O.C. zal dan ook uitvoerig aan bod komen.