Galerie
      HISTORISCHE VERENIGING ARKEL EN RIETVELD
                             Onze ledenvergaderingen vinden plaats in
                                                                                      “De Lingehof” aan de Harpstraat                                                                               zaal 2, aanvang 20.00 uur Dinsdag 13 februari 2018 Algemene leden vergadering             AGENDA 1. Opening 2. Notulen vergadering 14 februari 2016 3. Ingekomen stukken en mededelingen 4. Jaarverslag 2017 5. Financieel verslag 2017 6. Verslag van de kascommissie 7. Benoemen nieuwe kascontrole commissie 8. Activiteiten 2018 9. Bestuursverkiezing Reglementair aftredend A. van Lent en A. v.d. Griend. Beiden herkiesbaar. Tegenkandidaten kunnen tot aanvang van de vergadering worden ingebracht.                                                                                                                  
Home Onze vereniging Wandelroute Boeken Genealogie Historie Lezingen Vliegeniersmonument Links Fotomap/veren.blad Uitleg kliks Expositie Recent Open monumentendag
10. Rondvraag 11. Sluiting Na de pauze zal dhr. Marcel Vaandrager een conference verzorgen over onze taal.
Lezingen